FINAL TEST

Els dies 3 i 4  de juny hi ha els exàmens finals. Aquí teniu tots els punts que heu de repassar:

1. El vocabulari de totes les unitats vistes a classe: 1-7
2. Els temps verbals: 

  • Present simple (també de "have got" / "to be",  "there is/are").
  • Present continu
  • Contrast entre simple i continu. Recorda els verbs que no solen anar en pres. cont. (stative verbs)
  • Passat simple del verb "to be" (was/were), dels verbs irregulars i regulars (repassa les normes ortogràfiques de -ed.
Recorda que de  tots aquests temps verbals has de saber fer la forma afirmativa, la negativa i la interrogativa.
3. Hi haurà una lectura on poden surtir tots els temps verbals que hem vist. Hauràs de contestar unes preguntes, per això et convé revisar els pronoms interrogatius (who, where, when, etc)
4. A la part de redacció, tornarà a sortir la mateixa del darrer examen. Recorda que hauríes de fer servir el verb "to be" en passat, verbs regulars i irregulars i algunes oracions en negatiu.

Ànims, estudiau molt i com diuen en anglès...


0 comentarios:

Post a Comment